درباره ما

خانم ها و دختر خانم ی زیبا پسند. پرسنل آموزشگاه وآرایشگاه ایرن افتخار این را دارد که در خدمت شما باشد ،
روزهای بلند و گرم تابستان را با فراگیری هنر آرایشگری با ما بگذرانید. از آنجا یی که شعار ما مشتری مداری می باشد لذا جهت کمک به کم کردن تورم قیمتها ، سنت شکنی کردیم و قیمتهای آرایش و آموزش را با 30% تخفیف کم نموده ایم . خصوصاً برای عروس خانم ها...